Over de Vereniging

Vogelvereniging "De Vogelvriend" is opgericht op 2 juni 1955 in Vianen, en heeft op dit moment een kleine 60 leden.Vogelvereniging "De Vogelvriend" is aangesloten bij de Nederlandse bond van vogelliefhebbers V29.

De vogelvereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de vogelstand in de ruimste zin van het woord. Het kweken van alle soorten vogels, met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

Wij houden iedere dinsdagavond een ledenbijeenkomst, hier worden ervaringen uitgewisseld over het kweken, verzorging, voeding en andere zaken van onze vogels.Gedurende het jaar worden er ook regelmatig diverse activiteiten georganiseerd waaronder ook vogellezingen.